موسسه خيريه رفاه كودك و نوجوان اروميه بطور غیر رسمی از سال 1382 باهدف حمایت از کودکان یتیم ، بیمار،نیازمند و دانش آموزان با استعداد استان آذربایجان غربی فعالیت خود را آغاز کرد.کودکان، با معرفی افراد یا سازمانهای مختلف به موسسه ارجاع شده و سپس با مراجعه خانمهای مددکار آموزش دیده به منزل آنها ، پرونده ای با رعایت تمام موازین حقوقی ،شرعی ،قانونی و اخلاقی برای مددجو تهیه شده ،مدارک مبنی بر صحت ادعاها و سایر مستندات شامل اجاره نامه و کارنامه تحصیلی و...ضمیمه شده وپس از تشکیل پرونده، برای کودک، حامی (کفیل) در نظر گرفته میشود.

ادامه مطلب...